6 batalion logistyczny im. gen. dyw. Ignacego Prądzyńskiego (6 blog) – pododdział logistyczny Sił Zbrojnych RP. Batalion został sformowany w 1999 roku, w składzie 6 Brygady Desantowo-Szturmowej. Jednostka stacjonowała w garnizonie Kraków, w koszarach przy ulicy Głowackiego. W skład batalionu zostały włączone samodzielne dotąd pododdziały brygady: 6 kompania zaopatrzenia i 6 kompania remontowa. Batalion osiągnął gotowość bojową zdniem 1 stycznia 2000 roku. 31 grudnia 2001 roku jednostka została rozformowana. W 2011 roku po raz drugi rozpoczęto formowanie 6 batalionu logistycznego. W skład batalionu zostały włączone samodzielne dotąd pododdziały brygady: 6 kompania zaopatrzenia i 6 kompania remontowa oraz kompania zabezpieczenia desantowania ze składu 6 batalionu dowodzenia. Jednostka osiągnęła gotowość bojową 1 stycznia 2012 roku.

Jednostka patronacka

klasy technik logistyk specjalność wojskowa