W piątek 27 kwietnia pożegnaliśmy maturzystów. Za wspólnie spędzone lata uczniom dziękował dyrektor p. Łukasz Skalny. Podkreślił też, że poza nauką czas spędzony w szkole był okresem dojrzewania, dokonywania pierwszych poważnych decyzji i budowania własnej tożsamości, jak również poszukiwania swojego miejsca w życiu.

W uroczystości uczestniczył starosta krakowski p. Wojciech Pałka, który wręczył najlepszemu absolwentowi, Krzysztofowi Ornackiemu nagrodę. Życzył absolwentom dobrego zdania egzaminów maturalnych, gratulował także odnoszonych sukcesów.  Najlepszy absolwent, czyli Krzysztof Ornacki otrzymał także złoty indeks Akademii WSB. Nowy przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Bartłomiej Grabka, podziękował swojemu poprzednikowi Dawidowi Wróblowi za ogromne zaangażowanie i pracę w samorządzie. Szczególne wzruszenie i aplauz zgromadzonych wywołał występ Anny Dijuk i Zespołu Verso.