Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach