Przypominamy, że 10 stycznia 2018 r. rozpoczyna się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem oraz wykazem materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu.