Przypominany, że we wtorek 21 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 odbędzie się pisemny i ustny poprawkowy egzamin maturalny. Egzaminy poprawkowe z przedmiotów rozpoczną się w poniedziałek 27 sierpnia. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem