Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2019 roku

 

Harmonogram egzaminów – część pisemna – sesja styczeń/luty 2019 r.

Harmonogram egzaminów – część praktyczna – sesja styczeń/luty 2019 r.