Harmonogram zjazdów słuchaczy klasy III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – rok szkolny 2017/2018

Harmonogram zjazdów semestr I i II