KPP w Krakowie sprawuje patronat nad klasą technik logistyk specjalność policyjna.