Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach informuje, że w przypadku strajku zapowiadanego od 8 kwietnia w szkole będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez dyrektora i nauczycieli, którzy nie wezmą udziału w strajku. Proszę o sprawdzanie kolejnych komunikatów, o wszystkich zmianach będę Państwa informował na bieżąco.