Informuję, że większość nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach przystąpiła do akcji strajkowej. W tym czasie szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez nauczycieli, którzy nie przystąpili do strajku. Proszę o wyrozumiałość i zrozumienie sytuacji oraz o sprawdzanie kolejnych komunikatów, o wszystkich zmianach będę Państwa informował na bieżąco.

Dyrektor ZSP Krzeszowice

Łukasz Skalny