Spotkanie dla rodziców uczniów  klas pierwszych mundurowych technikum w zawodzie technik logistyk odbędzie się 18 lipca 2019 r. o godzinie 17.30. Na spotkaniu zostanie omówiona kwestia umundurowania uczniów. Obecność rodziców obowiązkowa.