Organizacja form pracy on-line w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach. W czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciele ZSP Krzeszowice będą na bieżąco przygotowywali i przesyłali materiały edukacyjne do samodzielnej pracy w domu. Materiały zostaną przesłane na e-maile klasowe/grupowe podane nauczycielom poszczególnych zajęć edukacyjnych, poprzez e-dziennik lub w inny sposób ustalony z nauczycielem. Prosimy uczniów o systematyczne śledzenie zamieszczanych ogłoszeń w e-dzienniku i sprawdzanie wiadomości e-mail.