Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach ogłasza konkurs na stworzenie projektu graficznego logo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach. Konkurs trwa od 18 stycznia do 26 lutego 2018 r. Jeśli chcesz wziąć w nim udział, zapoznaj się z Regulaminem konkursu.