Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

ul. Krakowska 15

32-065 Krzeszowice

tel. 12 282-05-40

tel./fax 12 282-22-11

sekr.zspkrzeszowice@op.pl

Telefony wewnętrzne:

sekretariat główny – 10

wicedyrektor – 12

sekretariat uczniowski – 13

pedagog – 15

pielęgniarka szkolna – 19

pokój nauczycielski – 20

portiernia – 21

dyrektor – 22

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz upoważnieni pracownicy przyjmują interesantów w sprawach indywidualnych, skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30, w innych godzinach po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu lub za pośrednictwem e-dziennika.