101_0333logo_miekiniaW roku szkolnym 2012/2013 w szkole został uruchomiony nowy kierunek kształcenia – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Jednym z powodów utworzenia tego kierunku kształcenia w szkole jest oczywiście bliskie sąsiedztwo Laboratorium Edukacyjno-Badawczego Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini. Jest to najlepiej wyposażone w Polsce laboratorium, w którym znajduję się szereg urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Budynek ogrzewany jest za pomocą pomp ciepła, ciepłą wodę użytkową zapewniają kolektory słoneczne natomiast energia elektryczna uzyskiwana jest z hybrydowej instalacji fotowoltaiczno-wiatrowej. Ponadto ośrodek wyposażony jest w sale laboratomiekinia2ryjną montażu kolektorów słonecznych oraz stanowiska dydaktyczne pomp ciepła, mikroenergetyki wiatrowej i ogniw paliwowych. W budynku znajduje się także sala wykładowa na 60 o101_0344sób oraz sala laboratoryjna z 30 stanowiskami komputerowymi. Całość stanowi kompleks przygotowany do zajęć praktycznych dla uczniów naszej szkoły. Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach ma zajęcia w nowoczesnym laboratorium AGH w Miękini. Jest to możliwe dzięki podpisaniu umowy o współpracy pomiędzy Wyddscn0573ziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach. Dodatkową gwarancję wysokiego poziomu kształcenia daje prowadzenie części zajęć przez pracowników tej cieszącej się międzynarodowym uznaniem uczelni lub osoby przez nią rekomendowane.