• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Ukończenie Liceum daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia.
• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła dla tych, którzy zakończyli edukację na poziomie ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ukończyli zasadniczą szkolę zawodową.
• Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela, dwa raz w miesiącu).
• Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń.
• Wymagane dokumenty: oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie) i 2 zdjęcia.