Wyróżniamy się profesjonalną i dostosowaną do Twoich potrzeb organizacją zajęć:

 • wszystkie zajęcia rozpoczynają się w godzinach przedpołudniowych – nauka na jedną zmianę,
 • od nowego roku szkolnego dziennik elektroniczny zapewniający bieżący dostęp do informacji,
 • nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych,
 • współpracujemy z wyższymi uczelniami (m.in. z AGH),
 • nasi uczniowie odbywają zajęcia w Laboratorium AGH w Miękini.

 

Wybierając naszą Szkołę:

 • zostajesz uczniem szkoły o prawie siedemdziesięcioletniej tradycji,
 • w edukacji pomoże Ci wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli, pedagogów, bibliotekarzy,
 • wybierasz zawód z bogatej oferty edukacyjnej,
 • profesjonalizm pracowników szkoły gwarantuje ci podmiotowe i życzliwe traktowanie,
 • w naszej szkole zawsze czujesz się bezpiecznie (monitoring),
 • możesz rozwijać swe zainteresowania poprzez udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, przeglądach teatralnych.

 

Uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, uczestnicząc w:

 • zajęciach pozalekcyjnych,
 • zajęciach sportowych,
 • wycieczkach turystycznych i krajoznawczych,
 • konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.

 

Uczniowie działają społecznie i charytatywnie w ramach akcji na rzecz:

 • Hospicjum św. Łazarza w Krakowie,
 • Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 • „Szlachetnej Paczki”,
 • Fundacji Brata Alberta.

 

Nasza Szkoła posiada:

 • klasopracownie, pracownie przedmiotowe i językowe,
 • pracownie przedmiotowe wyposażone w projektory multimedialne,
 • dwie pracownie komputerowe,
 • internet bezprzewodowy na terenie całej szkoły,
 • bibliotekę z bardzo bogatym i atrakcyjnym księgozbiorem,
 •  salę gimnastyczną i siłownię,
 • monitoring
 • dogodny dojazd.

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją o naszej Szkole