Egzamin z historii odbędzie się 19 grudnia 2015 r.

Egzamin poprawkowy 29 grudnia (wtorek) 2015 r. o godz. 9.00