Samorząd Uczniowski ZSP wraz ze Szkolnym Kołem Caritas SP2 Krzeszowice zachęca wszystkich uczniów i pracowników naszej szkoły do włączenia się do kolejnej świątecznej zbiórki artykułów spożywczych dla najbardziej potrzebujących polskich rodzin w Samborze i Łanowicach na dawnych Kresach Wschodnich. Dary można składać do 10 grudnia.