W czwartek 23 listopada o godz. 10.00 rozległ się sygnał alarmowy informujący o zagrożeniu pożarowym. Reakcja całego personelu była natychmiastowa. Wszyscy włączyli się w sprawne wyprowadzanie uczniów w kierunku bezpiecznego miejsca, czyli boiska szkolnego.

Uczniowie oraz nauczyciele okazali się bardzo opanowani, co widać było po spokojnym i zorganizowanym opuszczaniu szkoły oraz ustawianiu się na wyznaczonym miejscu. Na szczęście była to tylko próbna ewakuacja i oby nigdy nie doszło do prawdziwego pożaru lub podłożenia ładunku wybuchowego. Musimy być przygotowani na wszelkiego rodzaju zagrożenia, możemy więc spodziewać się kolejnych próbnych ewakuacji. W ćwiczeniach uczestniczyli: Komenda Powiatowa Policji w Krakowie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komisariat Policji w Krzeszowicach, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 w Krakowie, OSP z terenu Gminy Krzeszowice, Zakład Energetyczny „Tauron” w Krakowie i Zakład Gazowniczy PGNiG w Krakowie. Obserwatorami ćwiczeń byli: pracownicy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie, pracownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego oraz dyrektorzy szkół z terenu powiatu.