Od kilku tygodni w naszej szkole znajduje się urządzenie ratujące życie – Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED). Urządzenie wydaje krótkie komunikaty, jak właściwie przeprowadzić akcję ratunkową,

po uruchomieniu defibrylator automatycznie dokonuje analizy rytmu serca i zaleca wykonanie defibrylacji, informując o tym komunikatem głosowym. Defibrylator trafił do szkoły dzięki realizacji projektu Bezpieczna+.  W ramach realizacji tego projektu, nasi uczniowie: Damian Chromy, Sebastian Linchard, Sebastian Obora i Dawid Wróbel przeprowadzili w szkołach podstawowych szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i zapoznali z obsługą defibrylatora.