W poniedziałek, 10 września 2018 r. w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, starosta krakowski Wojciech Palka i Łukasz Skalny dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach, odebrali promesę z rąk ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka,

wojewody małopolskiego Piotra Ćwika oraz szefa gabinetu politycznego ministra infrastruktury Łukasza Smółki, na dofinansowanie zadania pn.”Budowa budynku warsztatowo-internatowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach”. Środki w kwocie 1 220 582 złote zostały przeznaczone na ten cel z rezerwy ogólnej prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.