TAURON wspiera kształcenie kadr technicznych dla energetyki i górnictwa

 

Praktyki zawodowe w spółkach Grupy TAURON, dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach tzw. bloku energetycznego, prelekcje dotyczące funkcjonowania branży energetycznej oraz gwarancje zatrudnienia dla najlepszych uczniów z klas patronackich – to tylko niektóre z elementów zainicjowanego programu współpracy TAURONA z zespołami szkół o profilu technicznym w Libiążu i w Krzeszowicach. 27 lutego, w obecności Andrzej Adamczyka – Ministra infrastruktury i budownictwa, TAURON podpisał porozumienia ze szkołami średnimi z Krzeszowic oraz Libiąża. Współdziałanie ma na celu promowanie edukacji techników energetyków oraz górników odkrywkowychi jest odpowiedzią na powstającą lukę pokoleniową w tych zawodach. – Cieszę się, że podejmowane są działania, które mają zapewnić młodemu pokoleniu dobrą przyszłość – zdobycie wykształcenia technicznego i możliwość pracy w wiodących firmach. TAURON zapewnia energię dla polskiej gospodarki. Teraz pomoże również wykształcić młode kadry, które będą w przyszłości gospodarkę, w tym także infrastrukturę, rozwijać. Energetyka ma ścisły związek z infrastrukturą i budownictwem. Jestem przekonany, że wszyscy uczniowie klas patronackich, dzięki współpracy szkół z TAURONEM, poznają najnowsze technologie i znajdą swoją drogę zawodową w obszarach związanych z infrastrukturą i energetyką – powiedział minister Andrzej Adamczyk. Na mocy podpisanych porozumień pod patronatem TAURONA w Zespole Szkół w Libiążu powstanie klasa o profilu technik energetyk, a w Zespole Szkół w Krzeszowicach technik górnik odkrywkowy.  – Tworzenie programu wspierającego kształcenie przyszłych pokoleń fachowców jest kolejnym krokiem w realizacji odpowiadającego potrzebom działalności spółek Grupy TAURON, modelu współpracy między nauką a przemysłem. Naszą intencją jest współpraca ze szkołami, kształcącymi w zawodach, których kwalifikacje pokrywają się z oczekiwaniami firmy w przyszłości. Planujemy podpisywanie kolejnych tego typu porozumień, które pozwolą nam zapełnić powstającą lukę kompetencyjną wyjaśnia Filip Grzegorczyk prezes zarządu TAURON Polska Energia. W ramach działań promujących kształcenie, we współpracy ze szkołami realizowane będą inicjatywy dotyczące wspierania kadry dydaktycznej, wzajemnego prezentowania i promowania osiągnięć, wreszcie współpracy mającej na celu unowocześnianie procesów i programów kształcenia. Dla uczniów przewidziano praktyki zawodowe w spółkach Grupy, możliwość uczestnictwa w panelach dyskusyjnych dotyczących najnowszych osiągnięć technologicznych w energetyce, a także korzystanie z zasobów edukacyjnych TAURONA.  Najzdolniejsi absolwenci klas patronackich będą mieli możliwość podjęcia pracy w spółkach Grupy. – Pozyskiwanie nowych kadr realizowane będzie między innymi poprzez preferencyjne zatrudnianie kształcących się w zawodach technicznych absolwentów klas patronackich – tłumaczy Filip Grzegorczyk. Zawarte porozumienia otwierają przed szkołami możliwości na czerpanie z wiedzy i doświadczeń pracowników TAURONA, z kolei Grupie TAURON pozwalają one na kształcenie wykwalifikowanych specjalistów znających sam sektor oraz – co szczególnie istotne – specyfikę działania firmy od podszewki  – dodaje.