LOGISTYKA WOJSKOWA to specjalność skierowana głównie do uczniów planujących związać swoją przyszłość z zawodem żołnierza. Absolwent będzie posiadał przygotowanie do pracy w Wojskach Lądowych, Siłach Powietrznych, Biurze Ochrony Rządu i innych. Uczniowie będą przygotowani do pracy w wojskowych oddziałach logistycznych na różnych szczeblach dowodzenia jako pracownicy wsparcia logistycznego.

 

LOGISTYKA POLICYJNA to specjalność skierowana głównie do uczniów planujących związać swoją przyszłość z Policją, Strażą Graniczną, Strażą Miejską. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy na niższych szczeblach administracji rządowej oraz samorządowej. W codziennej pracy mogą zajmować się logistyką, lub problematyką bezpieczeństwa społecznego, ekonomicznego i militarnego oraz zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem obywateli.

 

Więcej informacji o programie nauczania nauczania można znaleźć na stronie KOWEZIU

 

Zapraszamy do zapoznania się z krótkimi filmami o klasach mundurowych:

 

  • Klasy mundurowe,

 

  • Ślubowanie uczniów klas pierwszych (7 listopada 2016 r.),

 

  • Zajęcia bloku mundurowego z żołnierzami 6 batalionu logistycznego (17 lutego 2017 r.).