Składka roczna na ubezpieczenie wynosi 33,00 zł

Ogólne warunki ubezpieczenia