Zakończył się projekt „Szanujmy energię – zajęcia dla uczniów prowadzone przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie”, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły.

W środę w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii AGH w Miękini odbyło się podsumowanie kilkutygodniowych zajęć, podczas których uczniowie zdobyli wiedzę o Odnawialnych Źródłach Energii. Uczestnicy warsztatów otrzymali certyfikaty. Musieli przygotować projekt, a następnie go zaprezentować przed kolegami i komisją, w której zasiadali pracownicy AGH oraz dyrekcja ZSP. Najlepsi okazali się uczniowie klasy II l/w: Maciej Żądło i Daniel Krasowski.