Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na spotkanie z wychowawcami, które odbędzie się we wtorek 6 listopada o godz. 17.00. Tematyka zebrania – diagnoza sukcesów i niepowodzeń uczniów oraz informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasach maturalnych. Harmonogram spotkania z Rodzicami.