• Nauka trwa 3 lata.

  • Zdobywasz konkretny zawód.

  • Pracujesz w swoim zawodzie lub uzupełniasz kwalifikacje na kursach zawodowych.

  • Po zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego możliwe jest uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Kształcimy w następujących zawodach:

1. MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – będziesz w przyszłości pracownikiem firmy (przedsiębiorstwa) albo możesz prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą – własny warsztat samochodowy.
2. KUCHARZ – po ukończeniu szkoły będziesz pracownikiem firmy gastronomicznej, przetwórczej państwowej lub prywatnej, możesz także prowadzić samodzielną działalność gastronomiczną.
3. PIEKARZ – zdobywasz konkretny zawód. Wypieki nie sprawią Ci najmniejszego kłopotu. Z łatwością znajdziesz pracę w swoim zawodzie.
4. SPRZEDAWCA – z łatwością znajdziesz pracę w marketach i małych sklepach. Poradzisz sobie z obsługą kasy fiskalnej i terminala, poznasz podstawy marketingu i towaroznawstwa.
5. KLASA WIELOZAWODOWA (blacharz, fryzjer, cukiernik, elektronik, elektryk, itp.) – jako uczeń naszej szkoły zdobywasz dowolnie wybraną specjalność zawodową. Wiedzę ogólną i teoretyczną otrzymujesz w szkole, natomiast całość edukacji zawodowej odbywa się w zakładach rzemieślniczych i na kursach.