Samorząd Uczniowski zachęca wszystkich uczniów i pracowników naszej szkoły do włączenia się do kolejnej świątecznej zbiórki artykułów spożywczych dla najbardziej potrzebujących polskich rodzin w Samborze i Łanowicach na dawnych Kresach Wschodnich. Dary można składać do 20 marca. Liczy się każdy gest i każda pomoc.