Przejdź do treści

Warsztaty wyjazdowe w ramach projektu MCHE

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna organizuje w dniach 22 września 2021r. do dnia 26 września 2021r. warsztaty dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie. Zajęcia w ramach warsztatów prowadzone będą przez pracowników uczelni na podstawie przygotowanych scenariuszy, które przyczynią się do realizacji projektu, czyli podniesienia kompetencji kluczowych uczniów.

Warsztaty odbędą się w następującym terminie:  22.09. 2021  –  26.09. 2021 r.

Dnia 22. 09. 2021 -środa godziny popołudniowe przyjazd uczniów  z miejsc zbiórek – szkół do Krakowa zakwaterowanie w hotelach, warsztaty w dniach 23.09 do 26.09 2021 do niedzieli,  warsztaty odbywają się na uczelniach poniżej lista i maksymalna liczba uczniów, którą może przyjąć uczelnia 

Przewidywane godziny warsztatów: 9:00 – 13:00.

Godziny popołudniowe zapewniony  program naukowy

INFORMACJE OGÓLNE O WARSZTATACH

17 obszarów tematycznych prowadzonych przez uczelnie w terminie  23. 09. 2021 – 26.09. 2021 r. w następujących limitach dla  uczniów dla wszystkich szkół: 

1)    informatyka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) do 36 uczniów,

2)    informatyka (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej), do 30 uczniów

3)    fizyka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), do 20 uczniów

4)    biologia (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), do 80 uczniów

5)    biologia (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), do 20 uczniów

6)    matematyka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), do 50 uczniów

7)    geografia (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), do 16 uczniów

8)    język angielski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), do 30 uczniów

9)    język angielski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie), do 28 uczniów

10) język niemiecki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), do 24 uczniów

11) język francuski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), do 30 uczniów

12) chemia (Politechnika Krakowska), 60 uczniów

13) chemia (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie), do 28 uczniów

14) przedsiębiorczość (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), do 40 uczniów

15) matematyka z elementami rachunkowości (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), do 40 uczniów

16) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), do 60 uczniów

17) prawne metody rozwiązywania problemów (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) do 30 uczniów.

2) Rekrutacja:

Rekrutowani na warsztaty  w pierwszej kolejności  będą uczniowie, którzy jeszcze nie brali udziału w warsztatach  w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna, w przypadku dostępności miejsc w warsztatach po konsultacji z Departament Edukacji zostaną ewentualnie rekrutowani uczniowie, którzy uczestniczyli w warsztatach.

Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” beneficjentem projektu może być każdy uczeń szkoły (niezależnie czy uczęszcza na zajęcia „chmurowe” online czy nie) i może on wybrać sobie dowolny obszar warsztatów, który go interesuje.Jeżeli wyjątkowo zgłosi się uczeń który brał już udział w jakichkolwiek warsztatach, tj. wiosennych, letnich czy jesiennych istnieje możliwość utworzenia listy rezerwowej, z której uczniowie będą kwalifikowani w przypadku wolnych miejsc w konkretnych obszarach tematycznych.

TERMIN REKRUTACJI  NA WARSZTATY UPŁYWA: 18 CZERWCA  2021 r. o godzinie 15:00.

Formularze zgłoszeniowe są do odbioru w sekretariacie uczniowskim.

Wypełnione należy złożyć do nauczyciela Elżbiety Dziekan

Środa od 8.00 do 15.00

Piątek od 11.00 do 15.00

Uczniowie niepełnoletni muszą mieć podpisany formularz również przez rodzica/opiekuna

ostateczne potwierdzenia uczestnictwa uczniów na warsztatach zostanie dokonane po wakacjach do dnia 3 września br. na podstawie zgłoszeń przesłanych przez szkołę.

Regulamin – dostępny w bibliotece szkolnej

Skip to content