Przejdź do treści

Projekt 2020-21

W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w szkole będą odbywać się zajęcia poszerzające wiedzę z matematyki i z przedsiębiorczości. Zajęcia są całkowicie bezpłatne, kierowane do uczniów klas II, III i IV technikum.
Zajęcia prowadzone będą on-line przez wykładowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w obszarze matematyka z elementami rachunkowości oraz w obszarze przedsiębiorczość.
W obu obszarach również odbywać się będą zajęcia koła naukowego, które częściowo prowadzone będą w szkole przez nauczycieli, a częściowo on-line przez wykładowców z uniwersytetu.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach proszone są o zgłoszenie się do koordynatora Elżbiety Dziekan.
Zasady rekrutacji zawarte są w regulaminie znajdującym się w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

„ Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych w Krzeszowicach II”
Projekt dofinansowany z Europejskich Funduszy Społecznych pt:„Małopolska Chmura
Edukacyjna” RPOWM na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje,
Działanie 10.1 Poddziałanie 10.1.4

W roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych realizowany będzie
projekt dofinansowany z Europejskich Funduszy Społecznych pt:„Małopolska Chmura
Edukacyjna” RPOWM na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje,
Działanie 10.1 Poddziałanie 10.1.4

Beneficjent projektu : Powiat Krakowski.
Tytuły projektu: „ Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w
Krzeszowicach II”
Nr projektu w ZSP w Krzeszowicach: RPMP.10.01.04-12-0067/20
Dofinansowanie projektu w ZSP w Krzeszowicach: 25395,06 zł
Okres realizacji projektu: 02.09.2019 r.- 30.06.2021.

W ramach projektu „ Małopolska Chmura Edukacyjna” w roku szkolnym 2020/2021
realizowane będą następujące formy wsparcia, zgodnie z wnioskiem w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych w Krzeszowicach:
1) zajęcia on-line: z matematyki i z przedsiębiorczości
2) koła naukowe: z matematyki i z przedsiębiorczości

W zajęciach weźmie udział 30 uczniów, zostanie zrealizowanych 120 h wsparcia, w tym
60 w ramach zajęć on-line i 60 w ramach kół naukowych. Zaplanowane zostały 2 wyjazdy
na uczelnię. W obu obszarach zajęcia prowadzone będą przez wykładowców Akademii
Ekonomicznej w Krakowie.

Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach 2020/21 do pobrania tutaj

O tym uczyliśmy się

Skip to content