Przejdź do treści

Porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie a Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach

W czwartek, 12 sierpnia 2021 r., zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie a Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach. Sygnatariuszami dokumentu byli: Rektor UEK – dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK oraz Dyrektor ZSP w Krzeszowicach – Łukasz Skalny. W spotkaniu uczestniczył również prof. Piotr Buła – Prorektor ds. Projektów i Współpracy. Porozumienie obejmuje współpracę w zakresie realizacji działań edukacyjnych i promocyjnych. Porozumienie to umożliwia uruchomienie klasy patronackiej realizującej kształcenie z zakresu logistyki. Opiekę nad nią sprawować będzie Katedra Zarządzania Międzynarodowego UEK.

Skip to content