Przejdź do treści

O czym uczymy się w roku szkolnym 2021/22 na zajęciach z matematyki prowadzonych w ramach MCHE

O czym uczymy się w roku szkolnym 2021/22 na zajęciach z matematyki prowadzonych w ramach MCHE.

Uczniowie naszej szkoły kolejny już rok uczestniczą w zajęciach z obszaru „Matematyka z elementami rachunkowości” organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w ramach projektu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej realizowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego.

Podczas zajęć on-line uczniowie nabywali umiejętności kwalifikacji majątku przedsiębiorstwa i źródeł jego finansowania. Poznali pojęcie kosztów związanych z nasilającą się konkurencją i rozwojem nowych technologii produkcji, obliczali wynik finansowy firmy. Poznali pojęcie rentowności wyrobów i pojęcie rentowności klienta, jako czynników wpływających na zysk przedsiębiorstwa. Uczniów wprowadzono również w tematykę zastosowania krzywej uczenia w procesie szacowania kosztów w przedsiębiorstwie, co z kolei przekłada się na efektywną pracę, dobrą organizację, lepszą technologię. Zapoznano ich też z analizą projektów inwestycyjnych w celu ustalenia teraźniejszej oraz przyszłej wartości inwestycji. Omówiono konsekwencje błędów związanych z planowaniem i oceną inwestycji w przedsiębiorstwie. Na koniec przedstawiono uczniom tematykę kredytu bankowego, omówiono różne rodzaje kredytów oraz korzyści i zagrożenia płynące z jego zaciągnięcia.

Podczas zajęć koła naukowego doskonalono metody obliczania rentowności poszczególnych wyrobów oraz metody obliczania rentowności klienta. Ćwiczono na przykładach zastosowanie krzywej uczenia, omawiano zadania dotyczące teraźniejszej i przyszłej wartości inwestycji, wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji, zadania związane z kosztami kredytu, naliczaniem prowizji, kapitalizacją odsetek. Na zajęciach uczniowie mieli możliwość korzystania z udostępnionych przez wykładowcę materiałów. Poprzez prezentację licznych przykładów uczniom było zdecydowanie łatwiej posiąść informacje na temat wykorzystania matematyki w rachunkowości, zanalizować przyczyny oraz skutki procesów i zjawisk gospodarczych.

Autor: Mariusz Szecówka

Skip to content