Przejdź do treści

Oferta edukacyjna

Technik logistyk

Technik logistyk organizuje i nadzoruje przepływ zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania i transportu oraz przepływy w jednostkach organizacyjnych i administracyjnych.

Technik logistyk – klasa mundurowa

Logistyka wojskowa to specjalność skierowana głównie do uczniów planujących związać swoją przyszłość z zawodem żołnierza. Absolwent będzie posiadał przygotowanie do pracy w Wojskach Lądowych, Siłach Powietrznych, Służbie Ochrony Państwa i innych.

Logistyka policyjna to specjalność skierowana głównie do uczniów planujących związać swoją przyszłość z Policją, Strażą Graniczną, Strażą Miejską. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy na niższych szczeblach administracji rządowej oraz samorządowej.

Technik spedytor

Transport i spedycja należą do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów  w kraju i za granicą.

Technik budownictwa

Technik budownictwa organizuje i kontroluje roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy, roboty ziemne, roboty budowlane i wykończeniowe, z utrzymaniem obiektów budowlanych oraz ich przebudową i rozbiórką.

Technik organizacji turystyki

Technik organizacji turystyki organizuje i prowadzi działalność turystyczną w zakresie przygotowania, sprzedawania, realizowania i rozliczania imprez i usług turystycznych.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej organizuje i wykonuje montaż urządzeń systemów energetyki odnawialnej oraz wykonuje zadania związane z eksploatacją urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Branżowa Szkoła I Stopnia

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne oraz zawodowe. Kształcenie ogólne odbywa się w szkole, zawodowe teoretyczne na miesięcznych  kursach zawodowych w każdym roku nauki. Po zrekrutowaniu określonej liczby uczniów istnieje możliwość kształcenia zawodowego teoretycznego w szkole w następujących zawodach: magazynier – logistyk, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych.  Kształcenie zawodowe praktyczne, czyli tzw. praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy.

Skip to content