Przejdź do treści

Rekrutacja na płatne staże zawodowe w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0021/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach”,

Rekrutacja na płatne staże zawodowe w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0021/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach”,

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach ogłasza rekrutację na płatne staże zawodowe w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0021/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Płatne staże zawodowe będą realizowane w lipcu i sierpniu 2022 r., w wymiarze 150 godzin.

Po zakończeniu stażu zawodowego, uczennica/uczeń ma możliwość ubiegania się o stypendium stażowe w kwocie 1800,00 zł brutto oraz o zwrot kosztów dojazdów na staż zawodowy zgodnie z zapisami Umowy o staż.

Termin przyjmowania zgłoszeń:

24-31 maja 2022 r.

Miejsce składania dokumentów:

siedziba Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach, ul. Krakowska 15

32-065 Krzeszowice, Sekretariat Szkoły,

lub

siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie – Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  1. Wniosek rekrutacyjny do odbycia stażu,
  2. Oświadczenie dotyczące zgody na udział w zajęciach w ramach projektu,
  3. Deklaracja – oświadczenie uczestnictwa w projekcie,
  4. Klauzula informacyjna dla ucznia/uczennicy,
  5. Oświadczenie uczestnika projektu,
  6. Zakres danych uczestnika projektu (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do udziału w stażu zawodowym),
  7. Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do udziału w stażu zawodowym),
  8. Oświadczenie dla celów powszechnego ubezpieczenia (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do udziału w stażu zawodowym).

Pozostałe dokumenty:

Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji zostały określone w dokumentach:

Uchwała Nr 144/2022 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. stypendium stażowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach oraz ustalenia regulaminu jej pracy w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0021/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” realizowanego przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr XL/436/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/241/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektów realizowanych przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2022/2451

Skip to content