Przejdź do treści

MON dofinansuje zakup pakietu ubiorczego dla uczniów

MON dofinansuje zakup pakietu ubiorczego dla uczniów OPW w ZSiPO w Skale i w ZSP w Krzeszowicach oraz zakup wyposażenia specjalistycznego dla szkół prowadzących OPW

Powiat Krakowski otrzymał 1 grudnia 2023r. dotację celową z Ministerstwa Obrony Narodowej
w wysokości 263 600,00zł na realizację programu obejmującego Oddziały Przygotowania Wojskowego na podstawie podpisanej w dniu 10.11.2023r. umowy Nr 32_OPW/J/3300026351/766 o udzielenie dotacji celowej.

Udzielona dotacja umożliwi zakup umundurowania i wyposażenia specjalistycznego dla uruchomionych klas I oddziałów przygotowania wojskowego w roku szkolnym 2023/2024 i zostanie przeznaczona na dofinansowanie zakupu:

– wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) z ZSiPO w Skale i z ZSP w Krzeszowicach, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szk. 2023/24 tj. zestawu jednolitego pakietu ubiorczego łącznie dla 110 uczniów (tj. dla 86 uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale oraz dla 24 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach),

– wyposażenia specjalistycznego „pakietu szkoleniowego” dla szkół prowadzących OPW (ZSiPO w Skale i ZSP w Krzeszowicach).

Zgodnie z postanowieniami umowy zadanie należy zrealizować do 29 grudnia 2023 r.

 Całkowita wartość projektu: 329 500zł

Dotacja MON: 263 600,00zł (80 % wartości projektu)

Wkład własny  Powiatu: 65 900 zł (20% wartości projektu)

Skip to content