Zespół Szkół Ponadpodstawowych
ul. Krakowska 15
32-065 Krzeszowice
tel. 12 282-05-40
tel./fax 12 282-22-11
sekr.zspkrzeszowice@op.pl
Telefony wewnętrzne:
sekretariat główny – 10
wicedyrektor – 12
sekretariat uczniowski – 13
pedagog – 15
pielęgniarka szkolna – 19
pokój nauczycielski – 20
portiernia – 21
dyrektor – 22

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych oraz upoważnieni pracownicy przyjmują interesantów w sprawach indywidualnych, skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30, w innych godzinach po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu lub za pośrednictwem e-dziennika.