Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w ZSP Krzeszowice:

  1. Pani Agnieszka Grabka – przewodnicząca