Przejdź do treści

Nauczyciele

 • mgr Aneta Bień – Przedmioty zawodowe
 • s. mgr Małgorzata Bolisęga – Religia, Obowiązki psychologa
 • mgr Marta Brynecka-Kurek – Wychowanie fizyczne
 • inż. Wojciech Chochół – Przedmioty zawodowe
 • mgr inż. Elżbieta Dudek – Przedmioty zawodowe
 • mgr Zbigniew Durczok – Matematyka
 • mgr Janusz Duźniak – Wychowanie fizyczne
 • mgr inż. Elżbieta Dziekan – Kierownik szkolenia praktycznego, Przedmioty zawodowe
 • mgr Renata Gabzdyl – Język niemiecki
 • mgr Anna Kraj-Dym – Obowiązki pedagoga
 • mgr Łukasz Harańczyk – Przedmioty zawodowe, Język angielski
 • mgr Stanisław Kmiotek – Fizyka
 • mgr Marek Kulka – Historia, Wiedza o społeczeństwie
 • mgr Narine Kulka – Język francuski
 • mgr Jadwiga Niemiec – Chemia
 • mgr Anna Oczkowska – Informatyka
 • mgr Bogumiła Oczkowska – Język angielski
 • mgr Krzysztof Pałka – Matematyka
 • mgr Agnieszka Piasny – Język niemiecki
 • mgr Henryk Piwowar – Blok mundurowy
 • mgr Anita Piwowarczyk – Przedmioty zawodowe
 • mgr Dorota Polak – Religia
 • mgr Dorota Prusak – Język polski, Obowiązki pedagoga
 • mgr Ewa Pudek – Fizyka
 • mgr Katarzyna Samborska – Język angielski
 • mgr Łukasz Skalny – Historia
 • mgr Izabela Spisak – Język niemiecki
 • mgr inż. Adam Stefański – Wychowanie fizyczne
 • mgr Andrzej Syroka – Bibliotekarz
 • mgr Mariusz Szecówka – Matematyka
 • mgr Agnieszka Szklarczyk – Geografia
 • mgr Krystyna Szneler – Chemia, Matematyka
 • mgr Anna Szydło – Język polski
 • dr Gabriel Szuster – Historia, Filozofia
 • mgr Jolanta Święszek – Bibliotekarz
 • mgr Beata Tokarczyk – Wychowanie fizyczne, Obowiązki pedagoga specjalnego
 • mgr Katarzyna Wielonek-Gierus – Przedmioty zawodowe
 • mgr inż. Waldemar Tarkowski – Przedmioty zawodowe
 • mgr Justyna Tekieli – Biologia
 • mgr Paweł Wiszniewski – Edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Magdalena Wróblewska – Przedmioty zawodowe
 • Mateusz Waliczek – Blok mundurowy
Skip to content