Przejdź do treści

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Na świecie realizowanych jest coraz więcej inwestycji budowlanych, które wykorzystują kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne urządzenia energetyki odnawialnej do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. W ciągu ostatnich kilku lat zapotrzebowanie rynku pracy na ludzi z wykształceniem technicznym w tym kierunku wykazuje zauważalną i dynamiczną tendencję rosnącą.

Wytwarzanie energii w zgodzie z naturalnym środowiskiem człowieka staje się coraz bardziej popularne, a przede wszystkim potrzebne. Kończąc ten kierunek będziesz przygotowany do nadzorowania pracy robotników, wspomagania pracy inżynierów lub samodzielnego wykonywania wyodrębnionych zadań w energetycznych obszarach działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych służących do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zadaniem technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest organizacja pracy, montaż i demontaż urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej. Technik ten kontroluje pracę urządzeń OZE, wykonuje konserwacje oraz naprawy instalacji energetyki odnawialnej, sporządza kosztorysy oraz oferty przetargowe, wykorzystuje zaawansowane programy obliczeniowe i graficzne. Nauka w zawodzie trwa pięć lat, w ciągu których realizowane są zarówno przedmioty zawodowe, jak i ogólnokształcące.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej znajdzie zatrudnienie w:

  • przedsiębiorstwach zajmujących się montażem kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę oraz w serwisach ich obsługi,
  • zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną i cieplną,
  • administracji publicznej, bankach, organizacjach pozarządowych, instytutach badawczych,
  • działach obsługi inwestycji związanych z wdrażaniem odnawialnych źródeł energii,
  • biogazowniach i ciepłowniach geotermalnych,
  • własnych firmach,
  • na stanowiskach nadzoru technicznego, które polegają na utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania instalacji energii odnawialnej.

Osoby z wykształceniem w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą kontynuować dalszą naukę na studiach z branży budowlanej i energetycznej.

Skip to content