Przejdź do treści

Oferta edukacyjna

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach nazywany jest ‘budowlanką”. W nowym budynku warsztatów szkolnych będą nowoczesne pracownie dla zawodu technik budownictwa. Chcemy wrócić do tych tradycji zawodowych, bo na rynku jest ogromne zapotrzebowanie na pracowników w branży budowlanej.

Czym zajmuje się technik budownictwa?

 • Bierze udział w projektowaniu obiektów budowlanych
 • Współuczestniczy w kierowaniu, organizowaniu i nadzorowaniu robót budowlanych
 • Sporządza kosztorysy robót budowlanych oraz przygotowuje dokumentacje przetargowe

Czego uczymy przyszłego technika budownictwa?

 • Wykonywać, organizować i nadzorować roboty związane z zagospodarowaniem terenu, roboty stanu surowego, roboty wykończeniowe
 • Wykonywać kosztorysy robót budowlanych
 • Sporządzać dokumentację przetargową
 • Posługiwać się dokumentacją techniczną
 • Wykonywać rysunki i obliczenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
 • Organizować i kontrolować roboty związane z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej
 • Wykonywać i koordynować roboty związane z rozbiórką obiektów budowlanych
 • Prowadzić własną działalność gospodarczą

Gdzie można znaleźć pracę?

 • w licznych firmach budowlanych
 • w organach administracji państwowej i samorządowej
 • w firmach wytwarzających materiały i elementy budowlane
 • prowadząc własną działalność
 • w firmach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami
 • w laboratoriach badających jakość materiałów budowlanych

Gdzie możemy wykorzystać zdobytą w szkole wiedzę?

Wiedza z zakresu budownictwa ma zastosowanie w:

 • budownictwie
 • zarządzaniu nieruchomościami
 • planowaniu przestrzennym
 • wycenie nieruchomości
 • wojsku
 • górnictwie
 • rolnictwie
 • gospodarce nieruchomościami
 • zarządzaniu sieciami uzbrojenia terenu

Dlaczego warto uczyć się w Technikum Budowlanym?

 • Po skończeniu szkoły i zdobyciu wszystkich kwalifikacji stajesz się technikiem
 • Masz już zdobyty zawód, dzięki któremu możesz znaleźć pracę
 • Fachowcy z dziedziny budownictwa są bardzo poszukiwani na rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym
 • Dobrzy fachowcy są bardzo dobrze opłacani
Skip to content