Przejdź do treści

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Pani Marty Sobczyk

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Marty Sobczyk, przewodniczącej Rady Miejskiej w Krzeszowicach w latach 1998-2002 i 2006-2010, wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w latach 1991-1997, wieloletniego wychowawcy i nauczyciela przedmiotów zawodowych.

Rodzinie, Przyjaciołom oraz wszystkim, których dotknęła Jej śmierć składamy wyrazy żalu i współczucia.

Skip to content