Przejdź do treści

Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach III

Informacje ogólne
W ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w roku szkolnym 2021/2022 uczniowie
mogą uczestniczyć w zajęciach poszerzających wiedzę z matematyki i z umiejętności
uczenia się. Zajęcia prowadzone będą on-line przez wykładowców z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie w obszarze matematyka z elementami rachunkowości
oraz przez pracowników Fundacji Centrum Kopernika w obszarze umiejętności
uczenia się. W obu obszarach również odbywać się będą zajęcia koła naukowego,
które częściowo prowadzone będą w szkole przez tutejszych nauczycieli,
a częściowo on-line przez wykładowców z uniwersytetu i fundacji.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach proszone są o zgłoszenie się
do koordynatora Elżbiety Dziekan. Zajęcia są całkowicie bezpłatne, kierowane do
uczniów klas II, III i IV technikum.

Rekrutacja
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach proszone są o zgłoszenie się
do koordynatora Elżbiety Dziekan, która również udziela wszelkich niezbędnych
informacji.
Zasady rekrutacji zawarte są w regulaminie znajdującym się w bibliotece szkolnej
oraz na stronie internetowej szkoły.
Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można składać w sekretariacie lub u
koordynatora. Termin rekrutacji upływa 12.10.2021r.


Opis projektu „ Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych w Krzeszowicach III”
W roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych realizowany
będzie projekt dofinansowany z Europejskich Funduszy Społecznych
pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Krzeszowicach III”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: B.
10 oś Priorytetowa WIEDZA I KOMPETENCJE
Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Poddziałanie 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA
Nr projektu: RPMP. 10.01.04-12-0019/21
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u uczennic/uczniów
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach.
Projekt dofinansowany z UE: 19361,24zł.
Beneficjent projektu : Powiat Krakowski.
Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r.- 30.06.2022.
W ramach projektu „ Małopolska Chmura Edukacyjna” w roku szkolnym 2021/2022
realizowane będą następujące formy wsparcia, zgodnie z wnioskiem w Zespole
Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach:
1) zajęcia on-line: z matematyki i z umiejętności uczenia się
2) koła naukowe: z matematyki i z umiejętności uczenia się.
W zajęciach weźmie udział 30 uczniów, zostanie zrealizowanych 120 h wsparcia,
w tym 60 w ramach zajęć on-line i 60 w ramach kół naukowych. W obszarze
matematyka zajęcia prowadzone będą przez wykładowców Akademii Ekonomicznej
w Krakowie, natomiast w obszarze umiejętności uczenia się przez wykładowców
Fundacji Centrum Kopernika. W ramach kół naukowych częściowo zajęcia będą
prowadzone również przez nauczycieli naszej szkoły na podstawie scenariuszy
otrzymanych z uczelni i z fundacji. Uczniowie wezmą także udział w jednych
wyjazdowych zajęciach.

Regulamin rekrutacji w ZSP w Krzeszowicach 2021/2022 do pobrania tutaj

Zapraszamy do wzięcia udziału w dodatkowych zajęciach
z matematyki i z umiejętności uczenia się.
Zajęcia są całkowicie bezpłatne, kierowane do uczniów klas II, III i IV
technikum.


W ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w roku szkolnym
2021/2022 uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach
poszerzających wiedzę
z matematyki
i z umiejętności uczenia się.
Zajęcia odbywać się będą w szkole natomiast prowadzone będą w
formie on-line przez wykładowców z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, w obszarze matematyka z elementami rachunkowości
oraz przez pracowników Fundacji Centrum Kopernika w obszarze
umiejętności uczenia się. W obu obszarach również odbywać się
będą zajęcia koła naukowego, które częściowo prowadzone będą
w szkole przez tutejszych nauczycieli, a częściowo on-line przez
wykładowców z uniwersytetu i fundacji.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach proszone są
o zgłoszenie się do koordynatora Elżbiety Dziekan.
Niezbędne dokumenty można pobrać i składać w sekretariacie
szkolnym do 12.10.2021.
Regulamin znajduje się w bibliotece szkolnej oraz u koordynatora.
Wszelkich informacji udziela koordynator projektu.

Skip to content