Przejdź do treści

Nasze zakupy w ramach projektu MCHE

W roku szkolnym 2021/2022 realizujemy projekt „ Małopolska Chmura Edukacyjna III w Krzeszowicach” dofinansowany z UE w kwocie: 19361,24vzł. Beneficjentem projektu jest Powiat Krakowski.

W ramach projektu zostały zakupione materiały niezbędne do zajęć, a także zostały sfinansowane wydatki związane z ich prowadzeniem.

Zakupiono 2 tablety, 3 tablety graficzne, tonery, papier kserograficzny, podręczniki (ćwiczenia z zadaniami) do prowadzenia zajęć z matematyki, pisaki do flipchartów, pisaki do białych tablic, papier kserograficzny, tusz do drukarek.

Uczniowie uczęszczający na zajęcia z matematyki otrzymali długopis, cienkopisy kolorowe (opakowanie zawierające 6 szt.), zeszyt A4, notatnik, zakreślacz (opakowanie zawierające 4 szt.), ołówki (opakowanie zawierające 3 szt.), gumka do mazania, linijka, pendrive, kalkulator naukowy.

Uczniowie uczęszczający na zajęcia z umiejętności uczenia się otrzymali długopis, cienkopisy kolorowe(opakowanie zawierające 6 szt.), zeszyt A4, notatnik, zakreślacz (opakowanie zawierające 4 szt.), pendrive. Zostały także sfinansowane dwa wyjazdy na zajęcia na uczelniach w Krakowie. Zakupy przyczyniły do efektywniejszego prowadzenia zajęć a uczniowie mogli w nich uczestniczyć bez ponoszenia kosztów.

Skip to content