Przejdź do treści

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 3
Kierunek interwencji 3.2.
Program wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” został przyjęty
przez Radę Ministrów dnia 21. maja 2021 r.
Program jest finansowany ze środków budżetu państwa w wysokości 635 000 000 zł
w okresie 5 lat.
W ramach tego projektu każda placówka oświatowa może otrzymać dofinansowanie
na zakup beletrystyki i lektur oraz na doposażenie biblioteki.
Celem dotacji jest m.in. zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych poprzez
zaopatrzenie ich księgozbiorów w nowości wydawnicze, co skutkuje wzrostem dostępności
ciekawych książek dla użytkowników i zarazem – wymiernym wzrostem czytelnictwa.
Począwszy od dnia 1. czerwca 2023 r. biblioteka ZSP przystąpiła do realizacji działań
promujących czytelnictwo, które zostały zawarte we wniosku o wsparcie finansowe
dla Technikum ZSP w ramach programu wieloletniego pt. „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3. Kierunek interwencji 3.2. złożonego
jesienią 2022 r.
Zadanie zostało sfinansowane ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem
Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Priorytetu 3
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
Pragniemy z radością poinformować, że nasz Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Krzeszowicach przystąpił w roku 2023. do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Otrzymaliśmy w ramach wyżej wymienionego programu dofinansowanie w wysokości
15 tysięcy złotych na zakup nowych książek i lektur oraz na doposażenie biblioteki.
W związku z tym nasza szkolna biblioteka wzbogaciła się w sumie o 418 nowych tytułów;
w tym arcydzieł literatury pięknej, wydawnictw beletrystycznych znajdujących się obecnie
w czołówce światowych i krajowych rankingów bestsellerów oraz lektur szkolnych zgodnych
z obowiązującym kanonem.
Zwracamy się do wszystkich zainteresowanych rozwojem czytelnictwa naszej młodzieży
do czynnego zaangażowania się w służące temu celowi działania i przedsięwzięcia.
W załączeniu kierujemy list otwarty do rodziców:
Szanowni Rodzice !!!
Edukacja naszej młodzieży jako przyszłych; pełnoprawnych obywateli IV Reczypospolitej
jest naszym priorytetowym celem.
Żyjąc w świecie zdominowanym przez media zauważamy, że czytanie książek w formie
tradycyjnej powoli zanika. Młodzież kieruje coraz częściej swoje zainteresowania w stronę
nowoczesnych technologii informatycznych ponieważ korzystanie z nich wydaje się być
bardziej dostępne i atrakcyjne. Jednak – jak się okazuje – w rzeczywistości informacje łatwo
dostępne w Internecie zawierają wiele błędnych i nie sprawdzonych treści, narażonych
dodatkowo na niecne działania ze strony tzw. hakerów i tzw. internetowych trolli. W związku
z tym mają one często bardzo niekorzystny; demoralizujący wpływ na rozwój intelektualny
młodego pokolenia. Kultura oparta na komercji wypiera bowiem kulturę języka, której istotą
jest zachowanie czystości języka polskiego (jak też języków obcych) oraz kształtowanie
właściwej osobowości dzieci i młodzieży i stymulowanie pozytywnych relacji
międzyludzkich. Młodzi użytkownicy Internetu korzystają poza tym ze stron, które wywołują
negatywne skutki dla ich intelektualnego rozwoju.
Czytanie jest co prawda dla każdego czytelnika doświadczeniem na wskroś indywidualnym
i osobistym ale jest także zjawiskiem społecznym. Natomiast książka – tak jak i w
poprzednich stuleciach; począwszy od rewolucji spowodowanej genialnym wynalazkiem
Gutenberga – odgrywa nadal wbrew pozorom niezwykle ważną rolę kulturotwórczą
i społeczną.
Szczególnie w trudnym okresie dorastania jednostki ludzkiej, na pierwszy plan wysuwa się
proces kształtowania osobowości, a tylko odpowiednia lektura jest w stanie pomóc młodzieży
w odnalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie i otaczającej nas rzeczywistości.
Czytanie nie tylko wzbogaca słownictwo, uczy prawidłowego formułowania myśli,
budowy zdań i posługiwania się słowem zgodnie z zasadami gramatyki i ortografii, lecz także
poprawia koncentrację. Ćwiczy poza tym pamięć, uczy samodzielnego myślenia, rozwija
wyobraźnię oraz podnosi wiedzę ogólną, rozwijając wrażliwość moralną i sprawność
intelektualną człowieka.
Uwzględniając codzienne starania nauczycieli, wychowawców i bibliotekarzy; zwracamy
się do Państwa z prośbą o wsparcie naszych wysiłków poprzez nieustanne zachęcanie
Waszych dzieci do jak najczęstszego; codziennego obcowania z odpowiednią; w pełni
wartościową literaturą.
Z poważaniem oraz życzeniami samych sukcesów wychowawczych
bibliotekarze ZSP

Skip to content