Przejdź do treści

MŁODE GŁOWY

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie badawczym pt. MŁODE GŁOWY. OCENA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SPRAWCZOŚCI MŁODZIEŻY W POLSCE. Był on zorganizowany przez Fundację UNAWEZA założoną przez Martynę Wojciechowską we współpracy z Fundacją Dbam o Mój Z@sięg, prowadzącą od lat badania naukowe wśród uczniów polskich szkół.

Jego celem było zbadanie, jaka jest ogólna kondycja psychiczna młodzieży, co tak naprawdę na nią wpływa oraz jak uczniowie w Polsce radzą sobie ze stresem i płynącą ze świata zewnętrznego presją.

Kontynuacją tego projektu jest realizowany w bieżącym roku szkolnym ogólnopolski program profilaktyczny GODZINA DLA MŁODYCH GŁÓW.

Raz w miesiącu uczniowie naszej szkoły wezmą udział w zajęciach dotyczących:

  • Emocji.
  • Potrzeb.
  • Granic psychologicznych.
  • Komunikowania potrzeby wsparcia.
  • Ja i moja relacja ze światem online.
  • Ja i moje bezpieczeństwo w świecie offline i online.
  • Ja i krytyczne myślenie.
  • Aktywność fizyczna . dlaczego mozg potrzebuje ciała?

Program profilaktyczny GODZINA DLA MŁODYCH GŁÓW ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży w działaniach z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego oraz higieny cyfrowej i bezpieczeństwa w sieci.

Skip to content