Przejdź do treści

Branżowe Centrum Umiejętności

W Krzeszowicach startuje Branżowe Centrum Umiejętności: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach będzie uczestniczył w szkoleniach ogólnopolskiej branży w zakresie instalacji grzewczych z pompą ciepła

W budynku szkoły odbyła się dzisiaj konferencja poświęcona utworzeniu i wsparciu funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Krzeszowicach. Głównym celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży energetyki odnawialnej. Cel ten ma zostać posiągnięty poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w ZSP w Krzeszowicach w branży pomp ciepła i geotermii płytkiej. Utworzone BCU będzie przestrzenią dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego.

Od 1 kwietnia 2024 roku do końca wakacji prowadzone będą prace modernizacyjne w przeznaczonych na realizację tego celu pomieszczeniach wraz z zakupami niezbędnego wyposażenia. Od nowego roku szkolnego do 30 czerwca 2026 w placówce odbywać się będą szkolenia stacjonarne i zdalne oraz pozostałe działania, m.in.: współpraca z innymi szkołami, uczelniami czy pracodawcami. Szkolenia kierowane będą do 448 uczestników, w tym 105 osób młodych, 295 osób dorosłych oraz 48 nauczycieli kształcenia zawodowego. Przeszkoleni kursanci będą posiadali umiejętności projektowania / wykonawstwa instalacji grzewczych z pompą ciepła oraz będą posiadali kompleksową wiedzę na temat różnych rodzajów pomp ciepła, ich funkcjonowania, regulacji, sterowania czy współpracy z innymi urządzeniami.

– BCU będzie grać bardzo znaczną rolę w kontekście nowej struktury kształcenia, będzie też formą „łącznika” pomiędzy technikum, a szkołą wyższą. Istotne jest, by wesprzeć główne branże związane z transformacją energetyczną i na tym polu pompy ciepła zostały wskazane jako główny element przemiany energetycznej budynków. Pięciu dużych producentów urządzeń grzewczych zapowiedziało, że w perspektywie najbliższych lat w Polsce powstanie kilka fabryk produkujących nawet milion urządzeń rocznie. To ważne również w kontekście zapowiadanego rezygnacji z kotłów na paliwa kopalne – mówił Paweł Lachman, prezes Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC.

– Projekt, którego realizację rozpoczynamy, jest kolejnym działaniem w ramach kształcenia zawodowego oferowanego w szkołach prowadzonych przez Powiat Krakowski. Kształcenie to w obecnych czasach wymaga dostosowania do zmian technologicznych, a Branżowe Centrum Umiejętności doskonale wpisuje się w lukę związaną z kształceniem osób w wyspecjalizowanych zawodach. Istotne jest to, że mamy do czynienia z branżą nowoczesną i perspektywiczną, dlatego cieszę się, że edukacja w szkołach powiatu krakowskiego będzie dobrze dostosowana do zapotrzebowania zmieniającego się rynku pracy – powiedział starosta krakowski Wojciech Pałka.

Liderem projektu jest Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, a partnerami: Instytut Zrównoważonej Energii „Miękinia” Sp. z o.o. oraz Powiat Krakowski.

Maksymalny koszt całkowity projektu to 10 110 578,97 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie w maksymalnej kwocie 8 970 271,40 zł ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, tj. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

W wydarzeniu uczestniczyli również: radny Rady Powiatu Adam Slusarczyk, prezes Zarządu IZE „Miękinia” Wojciech Luboń, wiceprezes IZE „Miękinia” Grzegorz Pełka oraz specjalista ds. rozwoju IZE „Miękinia” Paulina Smaczna-Żmuda, dyrektor ZSP w Krzeszowicach Łukasz Skalny oraz Magda Kaczmarczyk z PORT PC.

Przedsięwzięcie w Krzeszowicach jest jednym z dwóch BCU w Polsce w dziedzinie energetyka odnawialna (pompy ciepła i geotermia płytka).

Skip to content