Plan zamówień publicznych na 2017 r.

Oferta pracy dla nauczyciela przedmiotów zawodowych – technik logistyk