Dyrektor Szkoły

mgr Łukasz Skalny

 

 

Wicedyrektor

mgr Aneta Bień

 

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego

mgr Helena Kossakowska