• mgr Aneta Bień – przedmioty zawodowe

 • mgr Marta Brynecka-Kurek – wychowanie fizyczne

 • inż. Wojciech Chochół – przedmioty zawodowe

 • mgr inż. Bartłomiej Ciapała – przedmioty zawodowe

 • mgr Izabela Czarkowska – język polski

 • mgr Marcin Drożdż – język angielski

 • mgr Janusz Duźniak – wychowanie fizyczne

 • mgr inż. Elżbieta Dziekan – chemia, przedmioty zawodowe

 • mgr Kamila Gajda – język angielski

 • mgr Łukasz Harańczyk – przedmioty zawodowe

 • mgr Marta Hromek – pedagog

 • ks. mgr Łukasz Jachymiak – religia

 • mgr inż. Magdalena Kaczmarczyk – przedmioty zawodowe

 • mgr Jerzy Kleczkiewicz – przedmioty zawodowe

 • mgr Stanisław Kmiotek – fizyka

 • mgr Helena Kossakowska – podstawy przedsiębiorczości

 • mgr Marek Kulka – historia, wiedza o społeczeństwie

 • mgr Narine Kulka – język francuski

 • mgr Anna Kwiecień – geografia

 • mgr Anna Oczkowska – informatyka, przedmioty zawodowe

 • mgr Bogumiła Oczkowska – język angielski

 • mgr Krzysztof Pałka – matematyka

 • mgr Henryk Piwowar – blok mundurowy

 • mgr Anita Piwowarczyk – przedmioty zawodowe

 • mgr Dorota Prusak – język polski, wiedza o kulturze

 • mgr Katarzyna Samborska – język angielski

 • mgr Łukasz Skalny – historia, wiedza o społeczeństwie

 • mgr Izabela Spisak – język niemiecki

 • mgr Elżbieta Stach – przedmioty zawodowe

 • mgr inż. Adam Stefański – przedmioty zawodowe, wychowanie fizyczne

 • mgr Andrzej Syroka – biblioteka

 • mgr Mariusz Szecówka – matematyka

 • mgr Agnieszka Szklarczyk – geografia, fizyka

 • mgr Krystyna Szneler – chemia, matematyka

 • mgr Anna Szydło – język polski

 • mgr Jolanta Święszek – biblioteka, świetlica szkolna

 • mgr Justyna Tekieli – biologia, przyroda

 • mgr Beata Tokarczyk – wychowanie fizyczne

 • mgr inż. Aleksandra Walaszczyk – przedmioty zawodowe

 • mgr Paweł Wiszniewski – edukacja dla bezpieczeństwa

 • ks. mgr Piotr Wróbel – religia

 • mgr Magdalena Wróblewska – przedmioty zawodowe

 • mgr Justyna Zarusińska – język angielski